Wagadugo

Løbet 2019 ”Lullu Bell i Las Vegas”

Wagadugoløbet er en dyst for rigtige spejderpatruljer på spejderfærdigheder i en spændende handling. Løbet arrangeres af et løbsteam under De Gule Spejdere i Danmark, men løbet er åbent for spejderpatruljer fra andre korps.

Deltag i jagten efter ”Lullu Bell i Las Vegas”
Dato: Fredag den 26. april – søndag den 28. april 2019
Sted: Afvikles et sted omkring Sjælland. Mødested vil fremgå af deltagerbrev.
Pris: 285,- kr. pr deltagende spejder.
Krav: Patruljerne skal bestå af spejdere i alderen fra 12-17 år.
Foropgave: Kan findes på www.wagadugo.dk.
Præmier: Vindende patrulje hjemtager det eftertragtede Wagadugotrofæ for 1 år.
Der er sølvplade til den bedst placerede patruljes stander.


Tilmelding: Patruljevis tilmelding skal være løbsteamet i hænde senest den 5. april 2019
Tilmelding helst på e-mail: pmunkwolf-@-gmail.com eller telefonisk på tlf. 28 18 17 25
Der er deltagerbegrænsning på 96 deltagere. Tidligere deltagende patruljer har
fortrinsret, øvrige tildeles plads efter ”først til mølle” princippet.
Øvrig information fremsendes i et deltagerbrev i starten af april til tilmeldte patruljer.


Vinder i 2018: Flagermus, 1. Næstved Wagadugotrofæet

DEL PÅ:

Invitationen 2019

Foropgave 2019