Wagadugo

Vandrepokalen

Wagdugoløbet 2023

Fredag den 21. april – søndag den 23. april 2023

der kommer snart mere info.

Wagadugoløbet 2022 ”Lussi Bell Magtkampen”

Wagadugoløbet er en dyst for rigtige spejderpatruljer på spejderfærdigheder i en spændende handling. Løbet arrangeres af et løbsteam under De Gule Spejdere i Danmark, men løbet er åbent for spejderpatruljer fra andre korps.

”Lussi Bell Magtkampen”
Dato: Fredag den 22. april – søndag den 24. april 2022
Sted: Afvikles et sted omkring Sjælland. Mødested vil fremgå af deltagerbrev.
Pris: 285,- kr. pr deltagende spejder.
Krav: Patruljerne skal bestå af spejdere i alderen fra 12-17 år.
Foropgave: udleveres straks efter tilmelding


Præmier: Vindende patrulje hjemtager det eftertragtede Wagadugotrofæ for 1 år.
Der er sølvplade til den bedst placerede patruljes stander.
Tilmelding: Patruljevis tilmelding skal være løbsteamet i hænde senest den 1. april 2022
Tilmelding helst på e-mail: pmunkwolf-@-gmail.com eller telefonisk på tlf. 28 18 17 25
Der er deltagerbegrænsning på 96 deltagere. Tidligere deltagende patruljer har
fortrinsret, øvrige tildeles plads efter ”først til mølle” princippet.
Øvrig information fremsendes i et deltagerbrev i starten af april til tilmeldte
patruljer.


Vinder i 2019: Flagermus, 1. Næstved Wagadugotrofæet
 

Da den berygtede Gangsterleder Kaj Olsen for omtrent et Aar siden intro- ducerede sit Eget Whiskymaerke, Lullu Whisky, var det en udbredt Opfattelse, at han nu var urørligt placeret i Toppen af den kriminelle Underverden. Han arrangerede endog sin Egen Kronings- ceremoni, da han aabnede det første, og dybt ulovlige, Kasino paa dansk Grund. Paa trods af en intensiv Politijagt, lykke- des det Kaj Olsen, der ogsaa gaar under
forbrydernavnet ”Skallesmaekkeren”, at gøre Kasinoet til en kaempemaessig Succes. Hans Selvsikkerhed naaede endda nye Højder, da han praesenterede fremskredne Planer om ogsaa at aabne et Kasino i Las Vegas – ledet af hans mangeaarige Muse Lullu Bell. Selv Gangsterrigets Arvefølge faldt paa Plads.

DEL PÅ:

Invitationen 2022