Wagadugo

Vandrepokalen

Wagadugoløbet 2023 ”Lussi Bell Kom bare an”

Wagadugoløbet er en dyst for rigtige spejderpatruljer på spejderfærdigheder i en spændende handling. Løbet arrangeres af et løbsteam under De Gule Spejdere i Danmark, men løbet er åbent for spejderpatruljer fra andre korps.

”Lussi Bell -Kom bare an”
Dato: Fredag den 21. april – søndag den 23. april 2023
Sted: Afvikles et sted omkring Sjælland. Mødested vil fremgå af deltagerbrev.
Pris: 300,- kr. pr deltagende spejder.
Krav: Patruljerne skal bestå af spejdere i alderen fra 12-17 år.
Foropgave: udleveres straks efter tilmelding


Præmier: Vindende patrulje hjemtager det eftertragtede Wagadugotrofæ for 1 år.
Der er sølvplade til den bedst placerede patruljes stander.
Tilmelding: Patruljevis tilmelding skal være løbsteamet i hænde senest den 1. april 2023
Tilmelding helst på e-mail: rasmusmbech-@-gmail.com  eller telefonisk på tlf. 22 90 14 02
Der er deltagerbegrænsning på 16 patruljer. Tidligere deltagende patruljer har
fortrinsret, øvrige tildeles plads efter ”først til mølle” princippet.
Øvrig information fremsendes i et deltagerbrev i starten af april til tilmeldte
patruljer.

DEL PÅ:

Invitationen 2023