Wagadugo

Lullo Bell Toget kører i natten

Kæmpende Spejdere var kun faa Skumsprøjts stænk fra at fange den berygtede
Gangster "Skallesmæk-ker", da de Søndag Formiddag stormede hans Tilholdssted.
Alene en Gangsters snarraadige indfald med at tømme en Brændslukker over de
fremstormende Spejdere, sikrede "Skallesmækker" flugten paa Ladet af et ældre
Motorkøretøj. Lige for Næsen af Spejderne.
Efter et Aars Efterforskning kom PET-5, Politiets Efterretningstjenestes Afdeling 5,
atter i foraaret paa Sporet af Skallesmækkers Bande under afsløringen af falske
Pengesedler i flere Europæiske Lande. Da det stod klart, at Gangsterne var naaet til
Danmark, blev Spejdernes effektive Agent-Net straks Mobiliseret, og det stillede til
Breafing i Helsingør Fredag Aften. Vor Korrespondent fulgte det fantastiske
opklarings-arbejde og har faaet en sjælden tilladelse til at bringe uddrag fra en af
Patruljernes Politi Rapporter. Man imponeres over Spejdernes enestaaende
Iagttagelsesevner.
Ombord paa Potitiets Skonnert
For ikke at vække opsigt i Gade billedet havde PET-5 diskret oprettet Hovedkontor
under Dæk paa en ældre Skonnert i Havnen. Herfra blev Patruljerne sendt paa
opklaringsopgaver i Helsingør by.
Det lykkedes snart Spejderne at faa et Møde med Lullu Bell, der afslørede
kendskabet til "Skallesmækkers Pengeskab"

DEL PÅ:

Invitationen

Pointskema

Foropgaven

Vindende Patrulje

Ræven Rold Skov